Elintarviketeollisuus katsoo luottavaisena tulevaisuuteen

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskuksen tiedote

Elintarvikeyritykset suhtautuvat tulevaisuuteen pääosin luottavaisesti ja kasvuun uskoen. Elintarviketeollisuus kehittää toimintojaan määrätietoisesti. Alan kannattavuus on melko vaatimatonta, mutta vakaata. Tosin erot eri alatoimialojen välillä sekä sisällä ovat suuria. Näin todetaan TEM toimialapalvelun 2.11.2010 Lahdessa julkaisemassa elintarvikealan toimialaraportissa.

Elintarviketeollisuuden toimintaympäristöön ovat viime vuosina vaikuttaneet raaka-aineiden ja muiden tuotannontekijöiden kallistuminen, veromuutokset, kaupan ketjuliiketoiminnan vahvistuminen, julkisten hankintojen keskittyminen ja monimutkaistuminen, sähköistyminen sekä erilaisten vastuullisuus- ja lähiruokanäkökulmien korostuminen. Lisäksi tuonti on lisääntynyt ja kuluttajakäyttäytyminen erilaistunut entisestään.

Muutokset edellyttävät alan yrityksistä jatkuvaa tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämistä. Kesällä 2010 julkaistiin alan toimijoiden yhteistyönä valmisteltu Kansallinen ruokastrategia, joka viitoittaa koko elintarvikeketjun tulevaisuutta vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena on muun muassa varmistaa alan kannattava ja kilpailukykyinen toiminta.

Elintarviketeollisuus on Suomessa pääosin kotimarkkinateollisuutta. Tuotekehityksen on kuitenkin ennakoitava ja reagoitava entistä nopeammin kuluttajien muuttuviin tarpeisiin ja toiveisiin. Suomalaisen elintarviketeollisuuden vahvuus on myös sen monimuotoisuus. Täällä toimii lukuisia pieniä elintarvikeyrityksiä, jotka osaltaan ylläpitävät ruokakulttuuriamme sekä tarjoavat lähiruokaa ja paikallisia erikoisuuksia.

Vienti kiinnostaa yhä enemmän myös pk-yrityksiä yhtenä kasvukeinona. Vientimahdollisuuksia nähdään olevan myös suomalaisen elintarvikealan osaamisessa sekä koneiden, laitteiden tai palveluiden viennissä. Suurimmat elintarvikeyritykset ovat etabloituneet onnistuneesti Itämeren ympäristöön ja Venäjälle. Elintarviketeollisuusliiton jäsenyritysten ulkomaan liiketoimintojen arvo oli vuonna 2009 noin 3,9 miljardia euroa.

Vuonna 2009 elintarviketeollisuutemme viennin arvo oli 1,2 miljardia euroa. Laskua edellisen vuoteen oli noin 15 prosenttia. Osin tämä johtui vaikeutuneista taloudellisista tilanteista tärkeissä vientimaissa. Venäjä (24,7 %) ja Ruotsi (17,4 %) ovat edelleen tärkeimmät vientimaat.

Elintarvikeyritykset suhtautuvat tulevaisuuteen luottavasti. Liikevaihdon kasvuun uskoo 52 % pk-yritysbarometriin 2/2010 vastanneista yrityksistä. Tilausten määrän, kapasiteetin kasvun, tuotekehityspanosten sekä yrittävyyden kannattavuuden uskottiin kohenevan tulevan vuoden aikana. Voimakkaasti kasvuhakuiseksi yritykseksi tunnustautui lähes 14 % ja mahdollisuuksien mukaan kasvavaksi 41 % vastanneista yrityksistä. Tärkeimmiksi kasvukeinoiksi pidettiin myynnin ja markkinoinnin lisäämistä sekä uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämistä.

Raportti on osoitteessa www.toimialaraportit.fi

Lisätiedot:

elintarvikealan toimialapäällikkö Leena Hyrylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 040 574 6220 tai leena.hyryla(at)ely-keskus.fi

Alkuperäinen artikkeli

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö