Invest in Finland ja Suomen Yrityskaupat yhteistyöhön

Invest in Finland auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta. Organi-saatio tuottaa tietoa Suomesta investointikohteena sekä kehittää ja koordinoi kansallista suorien ulko-maisten investointien hankintatyötä verkottuen aktiivisesti alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Invest in Finland kerää ja ylläpitää tietoa ulkomaalaisomisteisista yrityksistä Suomessa. Rahoituksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Invest in Finlandin tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Finpro, alueelliset elinkeino- ja kehittämisyhtiöt sekä TE-keskukset.

Suomen Yrityskaupat on Suomen suurin pk-yritysten omistajavaihdoksiin erikoistunut franchising-ketju. Sillä on yhdeksän aluekonttoria, joissa työskentelee yhteensä 17 henkilöä. Suomen Yrityskauppojen palveluja ovat kaikki yrityskaupan osa-alueet mm. ostajien ja myyjien neuvonta, analyysit, arviot hinnas-ta ja kohteista, rahoitus- ja verotusneuvonnat, liiketoiminnan suunnittelu, sopimusten laadinnat ja kaupan käytännön toteutus niin kotimaassa kuin ulkomailla. Suomen Yrityskapoilla on välitettävänä jatkuvasti yli sata erikokoista yritystä ja noin 6 500 ostajaa etsii ketjun kautta sopivaa ostettavaa yritystä.

Yhteistyö rakentuu työnjakoon ja tekniseen kehitysyhteistyöhön. Yhteistyön kautta Invest In Finland kykenee palvelemaan ulkomaisia asiakkaitaan yhä paremmin. Asiakkaille kyetään nyt esittelemään mie-lenkiintoisa sijoituskohteita ja myytäviä yrityksiä paikasta riippumatta reaaliaikaisesti ja määrämuotoisesti.

Yrityskauppojen rahoitus on käynyt yhä vaikeammaksi. Tästä syystä potentiaalisten ostajien joukko on kotimaassa entisestään harventunut. Yhteistyön kautta yritysten myynti saadaan ulotettua nyt maailman laajuiseksi. Suomen Yrityskauppojen asiakkaat löytävät yhteistyön avulla entistä todenäköisemmin ul-komaisen ostajan. Ulkomainen ostaja on myös useammin valmis maksamaan kotimaista ostajaa parem-man hinnan.

Yrityskaupoista hyötyy myös suomalainen yhteiskunta. Suorien ulkomaisten investointien avulla voi-daan säilyttää ja lisätä työpaikkoja Suomessa sekä tuoda pääomia esimerkiksi tuotekehitykseen.

Suomen Yrityskaupat Oy, toimitusjohtaja, Juha Rantanen

Invest in Finland, Investment Director, Jari P. Ängeslevä

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö