Omistajanvaihdokset ovat tärkeä osa työ- ja elinkeinopolitiikkaa

Työ- ja elinkeinopolitiikka eivät ole irrallaan toisistaan. Onnistunut työpolitiikka edellyttää tehokasta elinkeinopolitiikkaa ja toisin päin. Hallitusohjelman tavoitteet, kuten 75 %:n työllisyysaste, 4 %:n innovaatiorahoituksen osuus bkt:sta ja Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, ovat haastavia, yhteisiä tavoitteita. Koordinoidulla ja tehokkaalla työ- ja elinkeinopolitiikalla luodaan edellytyksiä myös onnistuneille omistajanvaihdoksille.

Yleisen elinkeinopolitiikan tavoitteena on kilpailukykyinen toimintaympäristö, mikä tarkoittaa esimerkiksi sääntelyn järkeistämistä ja toimivaa kilpailupolitiikka. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan päätavoitteena on tuottavuuden suotuisa kehitys. Kyse on siis uusien innovaatioiden edistämisestä ja uusien kasvumarkkinoiden hyödyntämisestä.

Keskeisiä työ- ja elinkeinopolitiikan yhteistarkastelun kärkiä ovat:

  • työllisyysasteen nostaminen
  • rakennetyöttömyyden alentaminen
  • osaamisen ja osaavan työvoiman saatavuuden ja riittävyyden turvaaminen
  • työmarkkinoiden parempi toimivuus, mukaan lukien paikallinen sopiminen
  • avoimet ja kilpailulliset markkinat
  • yrittäjyyttä kannustava toimintaympäristö ja hyvät yrityspalvelut
  • tuottavuuden ja kasvun parantaminen toimivalla innovaatiopolitiikalla.

Omistajanvaihdosten arvioidaan koskevan 50 000 yritystä seuraavan kymmenen vuoden aikana

Omistajanvaihdoksia arvioidaan tulevan seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 50 000 yritykselle. Omistajanvaihdosbarometri 2018:n mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana myyntiin on tulossa 34 000 yritystä ja sukupolvenvaihdoksia on toteutumassa 17 500 yrityksessä. Lisäksi 21 500 yritystä on lopettamassa toimintansa ja runsaassa 5 000 yrityksessä tapahtuu omistuksen muutos, kun ikääntynyt omistajakollega jättää yritystoiminnan. Tiedot perustuvat 55 vuotta täyttäneiden yrittäjien arviointeihin omistajanvaihdosbarometrissa. Barometrin mukaan myös alle 55-vuotiaiden kiinnostus yrityskauppoihin on kasvanut, sillä 36 prosenttia oli kiinnostunut oman yrityksen myymisestä (30 % vuonna 2015) ja 27 prosenttia oli kiinnostunut yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta (23 % vuonna 2015).

Miten varautua omistajanvaihdokseen?

Barometrin mukaan omistajanvaihdosten merkittävimmät vaikeudet liittyvät ostajan löytämiseen, arvonmääritykseen, rahoitukseen, verotukseen ja osaamisen siirtoon. Barometrin mukaan naiset kokevat vaikeudet suurempina kuin miehet. Omistajanvaihdoksiin liittyvien vaikeuksien ratkaisemiseksi yritysten tulisi olla kaiken aikaa myyntikunnossa ja yrittäjän ja yrityksen osaamisen tulisi olla eriytetty. Lisäksi omistajanvaihdoksiin tulisi varautua ajoissa, yrityksen myymisen tulisi olla avointa ja alan ammattilaisten osaamista tulisi hyödyntää.

Omistajanvaihdoksessa on tärkeää varmistaa myös uusien yrittäjien menestysedellytykset, jotta yrityksissä kyetään toteuttamaan patoutuneet investointi-, kehittämis- ja kansainvälistymistarpeet, joilla luodaan kasvua ja uutta vientiä. Kokonaistalouskehityksen kannalta olisi tärkeää, että yrityksillä olisi kehitysvaiheissaan ”oikeanlaiset” omistajat. Esimerkiksi alkuvaiheen startup-yrittäjät eivät välttämättä ole parhaita vetäjiä enää siinä vaiheessa, kun toiminta siirtyy skaalautumaan laajemmaksi liiketoiminnaksi. Tavoitteena tulisi olla löytää kasvukykyisille yrityksille kasvuhakuiset ja kasvuosaavat omistajat.

Onnistunut omistajanvaihdos on hyödyksi sekä yritykselle että yhteiskunnalle

Parhaimmillaan omistajanvaihdos edistää yrityksen tutkimus- ja kehittämistoimintaa, investointeja ja kiihdyttää kasvua. Onnistuneilla, oikea-aikaisilla ja osapuolten tavoitteet täyttävillä omistajanvaihdoksilla on iso merkitys maamme taloudelle ja työllisyydelle. Omistajanvaihdokset tuovat dynamiikkaa, kasvua ja kehittämistä yrityksiin ja niiden edistäminen on yhteiskunnallisesti tärkeää. Omistajanvaihdosten edistäminen on kasvuyrittäjyyden edistämisen ydintä. Kasvuyritykset luovat uusista työpaikoista huomattavan osan ja siksi yritysten omistajanvaihdokset ovat tärkeä osa työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa.

Anne Pesola
Johtava asiantuntija
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
Työ- ja elinkeinoministeriö

Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö