Potkua bisnekseen hallitustyötä kehittämällä

Kuinka yritys voi saada lisää potkua toimintaansa kehittämällä hallitustyötä? Siitä kirjoitettiin Omistajanvaihdosfoorumin viimeisessä blogissa, jonka kirjoittajina oli Susanna Keskisen ja Minni Rimpiojan, Tampereen Kauppakamari.

”Kauppakamarien joka toinen vuosi tekemä Pk-hallitusbarometri selvittää yritysjohtajien näkemyksiä pk-yritysten hallitustyöskentelystä. Uusimpaan, syksyllä 2023 julkaistuun kyselyyn vastasi lähes 800 yritystä, joista noin 42 prosenttia oli omistajayrittäjän tai -yrittäjien kokonaan omistamia. Yli viidesosa vastaajayrityksistä oli perhe- tai sukuyrityksiä.

Yli puolet pk-hallitusbarometriin vastanneista on suorittanut kauppakamareiden valtakunnallisesti järjestämän hallitustyötä kehittävän Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssin, ja heistä yli puolet on suorittanut myös HHJ-tutkinnon. HHJ-kurssin suorittaneita on jo yli 15 000 ja tutkinnon suorittaneita lähes 7500. On palkitsevaa huomata, että HHJ-koulutuksen merkitys näkyy selvästi barometrin tuloksissa muun muassa hallitustyön organisoinnin ja hallitustyön arvioinnin yleisyyden osalta. Havaittuja eroja voidaan pitää merkittävinä, sillä kurssin ja tutkinnon suorittaneita ja suorittamattomia on vastaajissa niin suuri joukko.

Hallitustyöosaamisen kehittämiselle on jatkossakin tarvetta, koska barometrin mukaan yli 40 prosenttia vastaajayrityksistä kokee hallituksen osaamisen riittämättömänä tulevaisuuden haasteiden kannalta. Pk-yrityksissä on reagoitu toimintaympäristön muutoksiin muun muassa lisäämällä riskienhallintaan, strategiatyöhön sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien asioiden käsittelyä. Myös rahoituksen ja käyttöpääoman riittävyyteen sekä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien asioiden käsittely on lisääntynyt huomattavasti. Hallitus onkin suuri voimavara kriisitilanteissa, tulevaisuuden varmistamisessa ja kasvunluonnissa.”

Lue koko blogi OV-Foorumin blogista: Potkua bisnekseen hallitustyötä kehittämällä

 

 

****
Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hanke vaikuttaa valtakunnallisesti 23 jäsenorganisaation voimin.

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö