Tiedotustilaisuus oppisopimuskoulutuksesta 9.1.2003

Tiedotustilaisuus lehdistölle ja yleisölle

Aihe: Uusi väline yrittäjävaihdosten onnistumiseen:
YRITTÄJÄKSI YRITYSKAUPAN KAUTTA – OPPISOPIMUKSELLA

Paikka: Turun AKK, Kärsämäentie 11, 20360 Turku, Bengtskär –neuvotteluhuone, 3.krs

Aika: 9.1.2003 kello 17.00 – 18.00

Uuden toimintamallin idea pohjautuu yrityskaupan ja oppisopimuskoulutuksen yhdistämiseen. Toimintamalli on konkreettinen esimerkki siitä, miten tuodaan helpotusta yritysten ostajille ja madalletaan tässä yhteydessä yrittäjäksi alkamisen kynnystä sekä toisaalta pyritään ennalta ehkäi-semään yrityksen myyntiin liittyviä riskejä.

Työntekijöistä yrityksen jatkajia

Yrittäjäksi voi ryhtyä jatkamalla toimivaa yritystä nykyisen työnantajan ja yrityksen omistajan vetäytyessä eläkkeelle. Yrityksessä työskentelevä henkilö voi projektin puitteissa kouluttaa itsensä yrittäjäksi ja yrityksen omistajaksi. Itse omistajanvaihdos toteutetaan sitten kun aika on siihen otollisin. Aktiivisena osapuolena voi olla myös yritystoiminnasta luopuva yrittäjä. Hankkeen puittees-sa hän voi kouluttaa jonkun henkilökuntaansa kuuluvasta tai muusta tiedossaan olevasta henkilöstä yrityksen jatkajan.

Vastaavasti yrittäjä , joka on lähdössä liikkeelle ostamalla toisen yrityksen liiketoiminnan, saa koulutuksen puitteissa vahvat eväät toiminnan jatkamiseen.

Koulutus varmistaa osaamisen siirtämisen

Projektilla varmistetaan tietotaidon siirto luopujalta jatkajalle ja annetaan hyvät edellytykset yrittäjänä toimimiseen ja eri osapuolten kannalta toimivan yrityskaupparatkaisun aikaansaami-seen. Opiskelu on maksutonta opiskelijalle. Luopuva yrittäjä, joka ohjaa yritystoiminnan jatkajaa, on oikeutettu saamaan korvausta ohjaamisestaan.

Suuri yhteiskunnallinen ongelma myös Turun seudulla

Eri arvioiden mukaan kaiken kaikkiaan 60 000 – 80 000 yritystä vaihtaa lähivuosien aikana omista-jaa. Yritysten liiketoiminnan jatkuvuuden ja työpaikkojen säilymisen kannalta yrittäjävaihdosten toteutuminen ja niissä onnistuminen on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Sukupolvenvaihdos, jossa yritystoiminnan jatkaja löytyy oman perheen tai suvun piiristä on mahdollista vain hyvin marginaalisessa, mahdollisesti vain jopa n. 10 –15 prosentissa yrittäjävaihdoksia. Sukupolvenvaih-doksen lisäksi muita vaihtoehtoja ovat yrityksen tai
liiketoiminnan myyminen ulkopuoliselle tai yritystoiminnan lopettaminen.

Turun seudulla omistajanvaihdos arvioidaan tulevan ajankohtaiseksi lähivuosina 7000 – 8000:ssa yrityksessä. Varsinais-Suomen yrittäjät ry:n selvityksen mukaan vain kolmanneksella näistä yri-tyksistä on tiedossaan jatkaja. Lopuista osa uskoo yrityksensä poistuvan markkinoilta kokonaan ja osa suunnittelee yrityksensä myymistä.

Koulutus alkaa 31.3.2003.

Lisätietoja antavat:

Yritysvälitys Aarnio, Juha Rantanen, puh. 4784311 tai 050 544 5081
Turun AKK, Tuula Nummila, puh. 411 9442, 040 516 7672
Turun Oppisopimustoimisto, Jarmo Matala-aho, puh. 2633 4910

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö