Viafin Service Oyj laajentaa palveluvalikoimaansa ostamalla huolto- ja kunnossapitoyhtiö Astepa Oy:n

Viafin Service Oyj (”Viafin Service”) on sopinut ostavansa Astepa Oy:n osake-enemmistön. Ostettavan yhtiön liikevaihto oli noin 2,35 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 0,18 miljoonaa euroa vuonna 2019. Astepa Oy työllisti 31.12.2019 noin 30 henkeä.

Viafin Service tulee omistamaan Astepa Oy:stä kaupan täytäntöönpanon jälkeen 90,2 % ja Astepa Oy:n toimitusjohtaja 9,8 % Astepa Oy:n koko osakekannasta. Koko osakekannan kauppahinnan enimmäismääräksi on sovittu 850 tuhatta euroa (100 % osakkeista) riippuen Astepa Oy:n oman pääoman määrästä ja kassavaroista kaupan voimaanastumishetkellä. Viafin Servicen osuus (90,2 %) kauppahinnasta olisi enintään 767 tuhatta euroa. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Viafin Service on erillissopimuksen mukaan sitoutunut lunastamaan vähemmistöosuuden myöhemmässä vaiheessa.

Astepa Oy on vuonna 1994 perustettu teollisuuden huolto- ja kunnossapitoyhtiö, joka toimii Lappeenrannan toimipisteestään käsin. Kaupan täytäntöönpanon jälkeen Astepa Oy tulee toimimaan itsenäisenä osana Viafin Service -konsernia.

”Yrityskauppa on tärkeä askel Viafin Servicen teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalveluiden laajentumisessa uusiin asiakassegmentteihin ja se avaa meille mahdollisuuden palvella entistä kattavammin Lappeenrannan seudun asiakkaita. Astepa Oy:n osaaminen ja pitkät asiakassuhteet vahvistavat asemaamme merkittävänä huolto- ja kunnossapitopalveluiden tarjoajana alueella sekä tarjoaa hyvän perustan jatkaa strategiamme mukaista kasvua.” sanoo Viafin Servicen toimitusjohtaja Mika Riekkola.

Kaupan voimaantulo edellyttää kauppakirjassa sovittujen ehtojen toteutumista. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan tammikuussa 2021. Myyjänä yrityskaupassa toimivat Astepa Oy:n henkilöomistajat.

Yrityskauppa tukee Viafin Servicen strategian toteutumista, eikä sillä ole vaikutusta yhtiön julkaisemiin keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Viafin Servicen tavoitteena on edelleen saavuttaa yli 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2022 mennessä, ylläpitää keskipitkällä aikavälillä keskimäärin noin 5-7 %:n liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA) ja jakaa osinkoina vähintään 30-50 % tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla.

Lisätietoja:

Mika Riekkola
toimitusjohtaja
[email protected]
puh. +358 40 739 6607

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on yhdeksäntoista alueellista palveluyksikköä kuudellatoista paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 330 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.

Myyjän puolelta kaupan järjesteli:

Asko Virén, TkL, AYV
Puh 010 2864 014
Gsm 040 7630 343
[email protected]

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö