Ympäristöalan koneiden ja laitteiden valmistuksessa valoisa tulevaisuus

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset tiedottavat

Ympäristöosaamiseen perustuvasta teollisuudesta ja palveluista odotetaan muodostuvan vuosisadan suurin kasvusektori. Suomalaisia kone- ja laitevalmistajia on alalla kuitenkin vielä varsin niukasti. Näin todetaan TEM toimialapalvelun 18.11.2010 Vaasassa julkaisemassa Ympäristöalan koneiden ja laitteiden valmistuksen toimialaraportissa.

Suomen hyvä maine ympäristö- ja huipputeknologian osaajana edistää ympäristöalan koneiden- ja laitteiden vientiä. Aina, kun jossain päin maailmaa laaditaan uutta ympäristöalaan liittyvää lainsäädäntöä, merkitsee se uutta liiketoimintaa joillekin yrityksille. Nämä liiketoimintaympäristön muutokset suomalaisten alan yritysten täytyy osata ennakoida hyvin ja hyödyntää liiketoiminnassaan.

Raportin tarkastelussa on osatoimialoina mukana ilman puhdistus ja analysointi, jäteveden käsittely ja puhdistus, kierrätys, saastuneen maan ja veden puhdistus ja uusiutuva energia sekä energian säästö. Näin rajattuna Suomessa toimi alalla noin 100 yritystä, jotka työllistivät parituhatta ihmistä. Yritysten liikevaihto oli vuonna 2008 noin 750 miljoona euroa.

Toimialan suurimmista yrityksistä moni kuuluu johonkin isompaan yrityskonserniin. Raportin ulkopuolelle onkin jätetty ne yritykset joiden liikevaihdosta suurin osa koostuu muusta kun ympäristöalan koneiden ja laitteiden valmistuksesta.

Kasvavat markkinat kiinnostavat globaalisti monia yrityksiä. Kilpailu markkinoista tulee myös kovenemaan. Alalle tulee globaalisti toimivia yrityksiä, joilla ei perinteisesti ole ympäristöpuolelle koneita ja laitteita tarjolla, mutta jotka tulevat alalle yritysostoin tai kehittämällä omia tuotteita.

Alan yritysten tuotekehitysinvestoinnit ovat olleet Suomessa varsin vähäiset. Noin puolet yrityksistä ei ole tehnyt tuotekehitysinvestointeja juuri lainkaan vuosina 2006–2008. Vain neljäsosa on panostanut tuotekehitykseen enemmän kuin 0,5 % liikevaihdosta.

Tulevaisuudessa tuotteiden kehittämisessä tulisi ottaa huomioon, että ICT:n eri sovellutukset ympäristöalan koneissa ja laitteissa kasvavat voimakkaasti. Myös palveluiden kehittäminen osaksi tuotetta on enemmän sääntö kuin poikkeus.

Uusien tuotteiden kehittämisryhmät tulisi muodostaa innovatiivisesti perinteisiä tapoja rikkoen ottaen mukaan poikkitieteellistä osaamista. Myös alan kotimainen korkeatasoinen tieteellinen tutkimus tulisi osata hyödyntää.

Merkittävää liikevaihdon kasvattaminen ilman kansainvälistymistä ei ole pitkällä aikavälillä mahdollista. Yrityskoon kasvaessa tulee harkita kansainvälisen pääoman saamista yritykseen ja ulkomaisten tytäryritysten perustamista lähelle markkinoita tai yritysostoja.

Lisätiedot

toimialapäällikkö Erkki Jääskeläinen Hämeen ELY-keskus, puh. 050 434 0186

neuvotteleva virkamies Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459

Katso lisää

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö