YRITYSTEN YLEISKUNTO HYVÄ – MISSÄ INVESTOINNIT?

Yritysten liikevaihto on kasvanut jatkuvasti 1990-luvun lamavuosien jälkeen, mutta kasvuvauhti on trendinomaisesti hiipunut. Kun viime vuosikymmenen puolivälissä vuotuinen kasvuvauhti oli vielä 10-14%:n tasolla, on viime vuosina liikevaihdon vuosikasvu ollut haarukassa 2-6%.

Yritysten kannattavuus nousi lamavuosien aallonpohjasta nopeasti ja oli huipussaan vuonna 1997, jolloin sijoitetun pääoman tuotossa päästiin keskimäärin yli 20%:n. Kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla laskien kuitenkin tasaisesti huippuvuodesta noin 15%:n tasolle. Varsinais-Suomalaisten yritysten kannattavuus on viimeiset 10 vuotta ollut koko ajan noin pari %-yksikköä valtakunnallista tasoa parempi.

Yritysten investointiaste on pudonnut tasaisesti vuodesta 1998. Vuonna 2002 poistot ylittivät jo investoinnit selvästi. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2003 investointiaste on laskenut edelleen ja investoinnit jäävät vieläkin selvemmin alle poistojen. Varsinais-Suomalaisissa yrityksissä investointiasteen putoaminen on ollut vielä jyrkempi ja poistot ylittäneet investoinnit jo vuonna 2001.

Kannattavuuden ohella yritysten keskimääräinen omavaraisuusaste on kohentunut jatkuvasti ja selvästi noin 25%:n tasolta vuonna 1993 yli 40%:n tasolle. Varsinais-Suomalaiset yritykset ovat tässä suhteessa kehittyneet aivan valtakunnalliseen tahtiin.

Varsinais-Suomessa on suhteellisesti eniten huippukunnossa olevia yrityksiä, 6,8% kaikista yrityksistä, kun koko maan keskiarvo on 4,1%.

Yritysten yleiskunto on siis parantunut jatkuvasti ja selvästi viimeisen 10 vuoden aikana ja suomalaiset yritykset ovat tänään keskimäärin paremmassa kunnossa kuin ehkä koskaan. Kuitenkin kasvu hiipuu ja investoinnit tulevaisuuteen odottavat itseään. Mitä yritykset odottavat ja mikä yhteiskuntaamme odottaa, jos yritysten tulevaisuudenusko investointien muodossa ei parane?

Nämä tiedot käyvät ilmi Balance Consulting Oy:n yritystietokannasta, missä on noin 12 000:n Suomessa toimivan yrityksen tilinpäätöstiedot. Tietokannassa olevat yritykset kattavat noin 85%
yritysten liiketoimintavolyymista kuten liikevaihdosta. Kannassa on 912 Varsinais-Suomalaista yritystä vuoden 2002 tiedoin.

Balance Consulting Oy on puolueeton tilinpäätösinformaation analysointiin ja vertailuun erikoistunut yritys, jonka omistaa Kustannusosakeyhtiö Kauppalehti.

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö