Köparen betalar mycket sällan hela köpesumman med sina egna pengar. I dessa fall är köparen vanligtvis ett företag, som är betydligt större än objektet. I nästan alla andra affärer är en bank eller Finnvera med som finansiärer.

Allt oftare ger även säljaren betalningstid för en del av köpesumman, vilket betyder att säljaren kan få ett högre pris för sitt företag och att det är lättare för köparen att lita på företaget, få lån och betala amorteringarna. Ett liknande resultat uppnås om affären utförs stegvis: först säljs en del och resten senare enligt överenskommen tidtabell.

Oftast är återbetalningstiderna på lånen under fem år. Lånet för att köpa företaget med ränta måste alltså under denna tid betalas tillbaka till finansiären med företagets avkastning. Banker och finansieringsinstitutioner har skräddarsydda finansieringspaket för företagsaffärer, som förutom vanliga lån kan innehålla till exempel anskaffnings- och leasingfinansiering.

Om en bank inte beviljar finansiering betyder det inte att företagets pris är för högt även om banken kanske påstår det. Ett illa planerat utförande av affären, en orealistisk finansieringsstruktur eller dåligt skrivna ansökningar om finansiering är de vanligaste orsakerna för nekande finansieringsbeslut.  Dessutom varierar bankernas villighet att finansiera ägarbyten mellan år, kontor, grupp och personen som fattar finansieringsbeslutet. Det finns ingen gemensam policy, fastän man kan få den bilden från offentligheten. Det lönar sig alltså att fråga flera banker, ifall man får avslag.

Finnvera erbjuder Företagarlån för bland annat grundande av företag, generationsskiften och företagsaffärer. Finnvera kan också garantera lån för företag i servicebranschen och är rätt instans att vända sig till speciellt när man har svårigheter med att ordna säkerheter för lånet. Det är också möjligt att få några amorteringsfria år på lån av Finnvera.

Ibland går också investerare med. Jubileumsfonden för Finlands självständighet alltså Sitras program innehåller kapitalplacering.  Andra kapitalplacerare finns i investerarföreningar och banker. En kapitalplacerare investerar sina egna pengar i företagsaffären, vilket gör det lättare att få lån och placeraren blir på sitt sätt en köpare bland andra. De är speciellt nyttiga då företagsaffären inte lyckas på grund av svårigheter att ordna tillräckliga säkerheter.

Oftast blir man nekad finansiering på grund av brist på tillräckliga säkerheter. I dessa fall kan det begärda priset vara för högt. Ju högre företagets pris är i relation till dess produktivitet och tillgångar, desto mer varierande finansieringslösningar krävs. Det är lätt för säljaren att kontrollera hur realistiskt det begärda priset är genom att kartlägga finansiärers intresse att finansiera en affär till det priset. Om inte säljaren gör det kommer köparen i sinom tid att göra det.

Om affären gäller företagsverksamheten ordnar sig finansieringen oftast lättare än för aktieförvärv. Maskiner och utrustning duger som säkerhet, vilket inte är fallet i aktieförvärv. Det är nämligen olagligt.

Att ordna finansiering kan vara svårt om företaget har få tillgångar eller tillgångar, som är svåra att realisera och priset till stor del består av goodwill. I dessa fall bör man redan i början vända sig till finansiärer för att undvika orealistiska fantasier om möjliga finansieringslösningar. En affär utan finansiering blir inte av. Därför är finansieringens realiteter både säljarens och köparens bekymmer.

Om finansieringen orsakar problem lönar det sig att vända sig till en företagsförmedlare för hjälp. Förmedlaren har många metoder för att ordna finansiering om de sedvanliga finansieringskanalerna inte ger önskat resultat. Dessa är bland annat aktiebyten, uppdelade affärer, specialarrangemang för betalningstider, investeringar, investerande av försäljningspriset tillbaka i företaget osv. Genom att kombinera olika finansieringsinstrument kan även en utmanande företagsaffär lyckas, men det kräver expertis.

Suomen Yrityskaupat har en service för alla köpare, som erbjuder experthjälp i finansieringsfrågor. Servicen finansierar inte affärer, men hjälper dig hitta rätt finansiering för att genomföra den planerade affären.

Suomen Vahvimmat - PlatinaAvainlippu
TranSeoSYVLKetju.fiPerustayritys.fiFirmakauppa.fi
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV