TILL SALU Ett premium-varumärke med egna inredningsprodukter till salu

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu
Bransch Annan tillverkning
Plats Finland
Personantal Heltid 1 personer deltid 1 personer
Justerad omsättning 50 000 EUR
Begärt pris 104 000 EUR
+ omsättningstillgångar (aktieförvärv)
En fantastisk möjlighet för en köpare som söker en högklassig varumärkesbaserad företagsverksamhet. Välkänd etta i sin egen bransch vars produkter har varit bekanta i flera årtionden.
Produkterna som företaget tillverkar själv är långlivade, håller lätt i över 50 år, går att reparera och underhålla och tillverkade för hand av naturmaterial. Delarna kan återvinnas även efter lång användning.
Företaget har utvecklat ett välkänt varumärke i sin egen bransch känt för hög kvalitet, innovativa och stiliga produkter och sin förstklassiga servicenivå och omfattande serviceutbud. Produktlinjen och kvaliteten är på premium-nivå och produkterna planeras och tillverkas för en kvalitetsmedveten kundkrets med köpkraft. Marknaden är global
Företagsverksamheten växer starkt och därför söker företaget nu en ny ägare för att satsa på inhemsk och internationell försäljning och marknadsföring av produkterna. Vinsten från produkterna med goda marginaler möjliggör en kort återbetalningstid för köpet då försäljningsvolymerna växer.
Ägarna har lovat hjälpa en ny ägare komma igång och den yrkeskunniga personalen kan för sin del se till att övergången är framgångsrik. Produktionsresurserna och andra faktorer som medverkar till utvidgandet av verksamheten finns redo för en ny ägare. Nu behövs alltså bara en ny försäljnings- och marknadsföringsorienterad ägare som vill utvidga företagsverksamheten.

Motivering av det begärda priset

Lagret nu +46 000 euro Goodwill (inkl. varumärket) 69 000 euro Utrustning och maskiner 55 000 euro Immateriella tillgångar 29 000 euro Kundfordringar och upplupna intäkter 15 000 euro Pengar i kassan 5 000 euro Skulder 69 000 euro Leverantörsskulder 30 000 euro Andra resultatregleringar 14 000 euro Skuld till ägarna 25 000 euro

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV