TILL SALU En specialist inom asfalt- och fastighetsbranschen i Södra Finland

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Fastighetstjänster
Plats Södra Finland
Personantal Heltid 10 personer
Justerad omsättning 1 300 000 EUR
Begärt pris 875 000 EUR
Det är frågan om ett ungdomligt tillväxtföretag med en unik servicehelhet. Företaget verkar samtidigt inom flera branscher, vilket ökar dess konkurrensfördel och skapar konkret värde för kunderna. Till branscherna hör underhåll-, asfalt- och vattenisoleringsarbeten i fastigheter.
Företaget är en innovativ förnyare och pionjär i branschen med målet att producera betydande kostnadsnytta för kunderna samt en okomplicerad servicehelhet. Inom företaget är man alltid redo att sätta höga målsättningar till kundernas nytta.
I branschen har företaget kännetecknats av att satsa speciellt mycket på utveckling och modernisering av företagsverksamheten, såsom:
– utveckling av interna företagsverksamhetsprocesser
– informationssystem som utvecklats för att effektivera verksamheten
– digitala marknadsföringskanaler
– utveckling och stärkande av varumärket och kommunikationen.
Övriga konkurrensfaktorer är:
– det dynamiska teamet som kan anpassa sig till förändringar på marknaden
– konceptet som betjänar utvalda kundsegment
– den moderna marknadsföringen inom en traditionell bransch
– ryktet om att vara en ansvarsfull aktör som gör ett gott arbete
– en liten, smidig och effektiv organisation
– utrustningen som används effektivt och således moderata underhållskostnader.
Företaget har ett gott rykte som en ansvarsfull och pålitlig aktör bland husbolag och andra kundsegment.

Motivering av det begärda priset

Tillväxtmöjligheter i en bransch med växande efterfrågan. Marginalstrukturen av entreprenaderna. Ett fungerande koncept som kan replikeras i olika områden. Företagets egna informationssystem. Digitalt infött ledarskap. Satsningar på digitalisering. Rykte som en pålitlig aktör. Stark ekonomi och kassa. Kunskap som samlats från god praxis och som överförs till den nya ägaren. Lätt balansstruktur. En möjlighet att uppfylla den växande efterfrågan genom att utöka resurserna.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV