Myydään Asfaltti- ja kiinteistöalan erikoisosaaja, jolla on ainutlaatuinen palvelukokonaisuus

Tiedot yrityksestä

Myynnin aihe Myydään yhtiö
Toimiala Kiinteistöalan palvelut
Sijainti Etelä-Suomi
Henkilöluku Kokoaikaisia 10 hlö
Oikaistu liikevaihto 1 300 000 EUR
Hintapyyntö 875 000 EUR
Yhtiöllä on ainutlaatuinen palvelukokonaisuus ja se tarjoaa samanaikaisesti useampaa eri palvelua samoille asiakkaille, joka lisää sen kilpailuetua ja luo konkreettista lisäarvoa asiakkaille.
Nuorekas kasvuyritys saavuttaa meneillään olevana tilikautena kautta aikain suurimman liikevaihtonsa.
Palveluihin kuuluvat mm. kiinteistöjen asfaltin ja kattojen korjaus- sekä huoltotyöt ja erilaiset vesieristystyöt.
Yhtiö on innovatiivinen uudistaja ja alan edelläkävijä, jonka tavoitteena on tuottaa asiakkaille merkittäviä kustannushyötyjä sekä mutkaton palvelukokonaisuus. Yhtiössä ollaan aina valmiita laittamaan laadun tavoitetaso korkealle.
Liiketoiminnan kehittämiseen sekä nykyaikaistamiseen on panostettu erityisen paljon ja yhtiö onkin erottautunut positiivisesti toimialalla. Panostukset ovat kohdistuneet:
– Sisäisten liiketoimintaprosessiensa kehittämiseen
– Toiminnan tehostamista varten rakennettuihin tietojärjestelmiin
– Digitaalisiin markkinointikanaviin
– Brändin ja viestinnän rakentaminen sekä vahvistamiseen
Menestystekijöitä ovat lisäksi:
– Dynaaminen tiimi, joka pystyy adaptoitumaan markkinoilla tapahtuviin muutoksiin
– Konsepti, joka palvelee valittuja asiakassegmenttejä
– Nykyaikainen markkinoinnin lähestymistapa perinteisellä toimialalla
– Hyvästä työstä ja vastuullisuudesta tunnettu toimija alalla
– Pieni, ketterä ja tehokas organisaatio
– Tehokkaassa käytössä oleva kalusto ja maltilliset huoltokustannukset
Yhtiöllä on nykypäivänä päätoiminta-alueellaan pääkaupunkiseudulla taloyhtiöiden sekä muiden yhtiön asiakassegmenttien keskuudessa hyvä maine vastuullisena ja luotettavana toimijana.
Yhtiön tavoitteena on uuden teknologiainnovaation myötä tehostaa merkittävästi maanrakennusalan kohde-/ vauriokartoittamista. Innovaatiosta on jätetty patenttihakemus.

Hintapyynnön perustelut

Kasvussa oleva liikevaihto ja kasvumahdollisuudet nousussa olevan kysynnän toimialalla. Urakoiden katerakenne. Toimiva eri alueille monistettavissa oleva konsepti. Yhtiön omat tietojärjestelmät. Diginatiivi johtaminen. Panostukset digitaalisuuteen. Luotettavan toimijan maine. Vahva talous ja kassa. Hyvistä käytännöistä hankittu tietotaito, joka siirretään uudelle omistajalle. Hyvät ja kohtuuhintaiset alihankkijat. Kevyt taserakenne. Mahdollisuus vastata kasvavaan kysyntään resursseja kasvattamalla.

Pyydä lisätietoja kohteesta

Pyydä lisätietoja kohteesta
AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö