TILL SALU En sällsynt helhet, ett framgångsrikt transportföretag och en serviceverkstad med lång historia

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu företagsverksamhet, företagets tillgångar, utrustning, förråd, fastighet
Bransch Transportföretag, taxibilar
Plats Finland
Personantal Heltid 18 personer
Justerad omsättning 3 400 000 EUR
Begärt pris 2 200 000 EUR
Transportföretaget 2 400 000 euro, dessutom verkstaden för tunga fordon 100 000 euro och fastigheten 2 400 000 euro
Transportföretaget
Företaget har en över 60 år lång historia inom beställnings- och avtalstrafik. Största delen av omsättningen kommer från avtalstransporter som genomförts i över tio år. Avtalen gäller olika typer av transportbehov, vilket garanterar kontinuitet vid olika störningssituationer.
Företaget använder modern transportutrustning som kan anpassas enligt kundens behov. Utrustningen består av ett flertal distributionsfordon, kombinationer av påhängsvagnar och släpvagnar. Fordonen omfattar bland annat bilar i Euro6-klassen. Det finns över 30 containrar i gott skick och för olika användningsändamål.
Företaget sysselsätter 13 personer, varav 10 är chaufförer. Dessutom utnyttjas underleverantörer och inhyrd arbetskraft vid behov. De anställda är kunniga och engagerade i verksamheten.
Serviceverkstaden för tunga fordon
Den flexibla och yrkeskunniga personalen och verkstaden med modern utrustning säkerställer en hög användningsgrad för fordonen. Verkstaden har ändamålsenliga lokaler med en fri höjd på 7,5 meter och servicelokaler som möjliggör genomfart. De moderna och anpassningsbara lokalerna möjliggör att utvidga verkstaden till en betydligt större mängd fordon. Till verkstadens utrustning hör bland annat en bromsdynamometer, en skakanordning, en våg och fullstora smörjgropar.
Fastigheten
Fastigheten ligger i ett industriområdet på en 7 600 m2 stor egen tomt. Gårdsplanen på ca en hektar har asfalterats på ett högklassigt sätt. Den totala ytan av fastigheten är 2 487 m2 som fördelas på kontors- och socialutrymmena samt halldelen på 2 079 m2. Byggnadsmaterialet är betongelement och taket är av bitumen. Uppvärmningssystemet är fjärrvärme med vattenburen centralvärme och luftuppvärmning i hallen. Hallen har åtta avdelningar med en fri höjd på 7,5 och möjlighet till genomfart. Byggnaden och dess omgivning är välskötta och byggnadernas skick är god.
Båda affärsverksamheter och fastigheten säljs tillsammans eller separat.

Ta kontakt så diskuterar vi vidare!

Motivering av det begärda priset

Det begärda priset för transportföretaget är 2 200 000 euro. Utöver säljs separat eller tillsammans verkstaden för tunga fordon för 100 000 euro och fastigheten för 2 400 000 euro. Alla tillsammans för totalt 4 700 000 euro.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV