Exit ei ole vain kasvuyrittäjää varten – pienyrittäjä, sinullakin on myytävää

Alle viisi henkeä työllistävä yrittäjä suunnittelee muita harvemmin yrityksessään omistajanvaihdosta. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön helmikuisesta Pk-yritysbarometrista. Jopa 60 prosenttia tämän kokoluokan yrityksistä ei ole suunnitellut tekevänsä omistajanvaihdosta lainkaan.

Onko niin, ettei mikroyrityksissä ole myytävää? Vai eikö omistajanvaihdosta ole pohdittu vaihtoehtona toiminnan lopettamiselle sitten, kun aika on? Yleinen harhaluulo on, että omistajanvaihdokset ja exitit koskevat vain kasvuyrityksiä. Yrityksen liiketoiminnan suunnittelussa olisi tärkeää kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, mitä yritykselle tehdään sitten, kun oma työ on tehty ja on luopumisen aika. Ajoissa aloitetulla valmistelulla yrittäjä välttää suurimmat sudenkuopat.

”Ajoissa” tarkoittaa, että esimerkiksi eläköitymisen lähestyessä omistajanvaihdosta on hyvä lähteä pohtimaan jopa viittä vuotta aikaisemmin.

Mikä on yrityksesi arvo?

Pk-barometrista selviää, että alle viisi henkeä työllistävät yritykset seuraavat arvonsa kehittymistä muita harvemmin. Näistä yrityksistä yli puolet ei seuraa yrityksensä arvon kehittymistä, kun taas viisi henkeä ja yli työllistävistä jo kaksi kolmannesta seuraa arvonkehitystä. Ei liene yllätys, että yksi kauppoja hidastavista tekijöistä on realistinen arvonmääritys. Liian korkealle asetettu hintapyyntö karkottaa ostajat viimeistään, kun rahoituksen saanti hinnan takia vaikeutuu.

Uskallan väittää, että kun yrittäjä tiedostaa omistajanvaihdoksen mahdollisuuden ajoissa, hän saa tilaisuuden yrityksen arvon kasvattamiseen.

Katso yritystäsi ostajan näkökulmasta

Toinen pullonkaula on ostajan löytyminen. Löytyykö ostaja perheestä, yrityksen työntekijöistä vai yrityksen ulkopuolelta? Mistä ostaja olisi yrityksessä valmis maksamaan? Asian etukäteinen punnitseminen säästää hermoja myöhemmässä vaiheessa. Parhaimmillaan potentiaalinen jatkaja saadaan sitoutettua toimintaan jopa vuosia ennen lopullista omistajanvaihdosta, jolloin haltuunotto on jatkajalle helpompaa.

Kun omistajanvaihdosta on suunniteltu ajoissa, on helppo lähteä valmistelemaan yritystä myyntikuntoon. Tähän liittyy yrityksen talouskysymysten lisäksi esimerkiksi yritystoiminnan dokumentointi. Kaikki sopimukset tulisi saattaa kirjalliseen muotoon. Ostaja on varmasti kiinnostunut esimerkiksi asiakkuuksien jatkuvuudesta ja toimitilojensa pysyvyydestä.

Suunnittelu auttaa kaupan rahoituksen järjestymisessä

Koronan aikana yrittäjyys on kiinnostanut useita. Omistajanvaihdos on erinomainen ohituskaista yrittäjyyteen. Aloittavalle yrittäjälle realistinen ostokohde voi hyvinkin olla juuri mikro- tai pienyritys.

Rahoittajan näkökulmasta hyvin suunniteltu ja valmisteltu on puoliksi rahoitettu. Suunnittelemalla omistajanvaihdosta ajoissa parannat oman tilanteesi lisäksi myös ostajan mahdollisuutta saada kaupalle rahoitus – ja turvaat elämäntyösi jatkuvuuden.

Elisa Sipponen

Kirjoittaja on Finnveran Etelä-Suomen aluepäällikkö, joka on erikoistunut omistajanvaihdoksiin.


Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV