Hallitustyöllä merkittävä rooli yrityksen menestyksessä

Omistajanvaihdosfoorumissa julkaistiin Sirpa Mannerin, Hallituspartnerit, blogi, jossa käsitellään hyvän hallitustyön merkitystä yrityksen menestyksessä:

”Asiantuntevalla ja aikaansa seuraavalla hallituksella on merkittävä rooli yrityksen menestyksessä. Ammattimaisesti toimiva hallitus on tehokkain tapa vahvistaa osaamista ja tuoda uusia verkostoja johdon työn tueksi. Omistaja hallitsee oman liiketoimintansa ja osaa monia asioita, mutta yrityksen elinkaaren eri vaiheissa tulee todennäköisesti myös tilanteita, joissa muualta hankittu kokemus ja näkemys on arvokasta. Tällaisia erityistilanteita ovat esimerkiksi omistajavaihdokset, sukupolvenvaihdokset, voimakas kasvustrategia tai kun yritys kohtaa poikkeuksellisia markkinatilanteita. Hyvä hallitus katsoo tulevaisuuteen ja on jo ennakolta valmistautunut näihin tilanteisiin. Näin pystytään varmistamaan yrityksen kasvu ja kehitys sekä tulevaisuuden toimintaedellytykset.

Omistajat, hallitus ja toimiva johto rakentavat yhdessä yrityksen menestyksen. On tärkeää, että kaikilla on selkeät roolit. Omistajat määrittelevät omistajastrategian: miksi yritys on olemassa, mitä halutaan tehdä sekä mihin ollaan menossa. Näiden linjausten pohjalta hallitus puolestaan päättää strategiasta eli keinoista, miten näihin tavoitteisiin päästään. Toimiva johto on vastuussa toteutuksesta.

Ammattimaisessa hallituksessa on monipuolista sekä monimuotoista kokemusta ja osaamista, kaikilla jäsenillä on selkeät roolit ja hallitustyötä johdetaan ja tehdään sitoutuneesti.”

Lue koko blogi OV-Foorumin blogista: Hallitustyöllä merkittävä rooli yrityksen menestyksessä

 

****
Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hanke vaikuttaa valtakunnallisesti 23 jäsenorganisaation voimin.

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV