OV-Foorumin toiminta jatkuu

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 24.3. Visio 2030 Kohti vastuullista ja osaavaa omistajanyhteiskuntaa -ohjelmansa. Ohjelma sisältää monia toimenpide-ehdotuksia, joilla omistajanvaihdoksia voidaan edistää. Ohjelma sisältää toki paljon myös muuta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-689-5

Samana päivänä TEM ilmoitti, että se avustaa merkittävästi omistajanvaihdostyötä seuraavan kahden vuoden ajan. Toiminta jatkuu Ov III-hankkeena, jota Ov-foorumi ohjaa. Suomen Yrittäjät toimii edelleen hankeoperaattorina.

Ovi on avoinna

On mahdollista ja jopa suotavaa, että Ov-foorumin jäsenistöä laajennetaan. Suunnitelmia tästä on olemassa. Ov-foorumissa on nyt edustava joukko organisaatioita, jotka ovat nähneet omistajanvaihdosten merkittävyyden omalle toiminnalleen. Jos haluat tulla mukaan tähän joukkoon, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Mikä säilyy, mikä muuttuu?

Omistajanvaihdosfoorumin työ on koostunut tutkimuksesta, viestinnästä, tapahtumien järjestämisestä ja alueellisen omistajanvaihdostyön tukemisesta. Näitä kaikkia toimia on tarkoitus jatkaa ja kehittää. Kehittäminen tapahtuu niin, että kullekin näille toiminnan osille nimetään Ov-foorumin jäsenistä koostuvat ohjausryhmät, jotka osaltaan vastaavat toiminnan suunnittelusta ja toimenpanoehdotuksista. Viestinnän osalta tällainen ryhmä on jo nyt ollut toiminnassa.

Uutena osa-alueena Ov III -hankkeeseen tulee mukaan Eurooppa-tason yhteistyö. Tarkoituksena on hyödyntää aikaisempaa paremmin Transeo-jäsenyyttä ja käynnistää yhteistyötä EU-tasolla muun muassa tutkimuksen ja omistajanvaihdoksiin liittyvien hankkeiden myötä.

Edelleenkin hankkeen tarkoituksen on kasvattaa omistajanvaihdoksiin valmiiden yritysten lukumäärää ja sitä kautta myös sukupolvenvaihdosten ja yrityskauppojen lukumääriä. Uutta on myös se, että Visio 2030 lupaa selvittää lopultakin toteutuneiden omistajanvaihdosten todelliset lukumäärät. Tähän asti on ollut tyytyminen eri toimijoiden omiin arvioihin ja sitä kautta synnytettyyn konsensusarvioon.

Ov III -hankkeen jälkeen

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen toiminta ei jatku nyt käynnistyvän hankkeen jälkeen hanketyönä. Tämä on tehty selväksi hankesuunnitelmassa, jossa on luvattu, että Ov-foorumi yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa etsii hankkeen jälkeiselle toiminnalle muun rahoitusmuodon. Tähän Visio 2030 antaa vihjeen: Käynnistetään omistajanvaihdosten edistämistä koskeva vaikuttavuusinvestointihanke. Kyse on siis SIB -mallista (Social Impact Bond), jossa sijoittajat saavat sijoitukselleen tuoton riippuen siitä, mitkä olivat toiminnan vaikutukset joko vähentyneinä valtion kuluina tai kasvaneina tuottoina. Mitä tämä tarkoittaa? Se selviää ennen kuin kaksi vuotta on kulunut.
 

Mika Haavisto
Ov-foorumin sihteeri, Suomen Yrittäjät

Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV