Perheyritysten jatkuvuus – kriisissä tarvitaan aktiivista omistajuutta

Tilastokeskuksen mukaan yritysten tekemät investoinnit laskivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 16,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Korona-ajan epävarmassa talouden ja maailmanmarkkinoiden tilassa investoinnit ovat jäissä ympäri maailmaa. Tämä vaikuttaa myös suomalaisten perheyritysten kasvunäkymiin.

Suomessa perheyritysten rooli taloudelle ja työllistämiselle on merkittävä. Perheyritykset tekevät keskimäärin pienemmällä riskillä parempaa tulosta kuin muut yritykset. Perheyritysten oman pääoman tuotto (ROE) on nousukausina hieman verrokkiyrityksiä alhaisempi, mutta vastaavasti verrokkiyrityksiä parempi makrotalouden heikkoina ajanjaksoina. [1] Lukujen valossa perheyritykset ovat kestäviä, mutta kriisiaikana se ei yksin riitä varmistamaan kasvua ja toiminnan jatkuvuutta.

Suomalaisia omistajia tulee nyt rohkaista ja tukea tarttumaan mahdollisuuksiin kasvattaa yritystä! Pitkäjänteisesti aktiivista omistajuutta tukeva politiikka on ratkaisevan tärkeässä roolissa.

Ilahduttavaa on, että juuri julkaistun pk-yritysbarometrin mukaan epävarmasta tilanteesta huolimatta kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt ennallaan. Kasvua haetaan uusista innovaatioista, digitalisaatiosta ja uusilta markkinoilta. Myös onnistunut omistajavaihdos voi vauhdittaa kasvua.

Perheyritysten vaihtoehdot liiketoiminnan jatkamiseen

Perheyrityksillä on useita vaihtoehtoja liiketoiminnan jatkamiseen. Vaihtoehtojen ääripäissä ovat omistuksen siirto seuraavalle sukupolvelle tai täysimääräinen irtautuminen liiketoiminnasta esimerkiksi listautumisen tai yritysmyynnin kautta. Vaihtoehdot kannattaa pitää avoimesti pohdinnassa − menestyneiden perheyritysten taustoja tutkinut Aalto-yliopiston professori Seppo Ikäheimo on tiimeineen selvittänyt, että vain harva menestynyt suku jatkaa vuosikymmenestä toiseen samalla toimialalla. [2]

Aiemmin perheyritysten omistajat ovat saattaneet lykätä keskustelun aloitusta sukupolvenvaihdoksesta, sillä ne eivät halua luoda turhaa painetta seuraajille. Jos haaveissa on kuitenkin siirtää yritys seuraavalle sukupolvelle, kannattaa heidät ottaa mukaan keskusteluihin mahdollisimman varhain.  Kiihtyvän digitalisaation myötä uusi sukupolvi voi ottaa suuren roolin uusien teknologioiden käyttöönotosta, innovaatiotoiminnasta tai uusien liiketoimintojen löytämisestä perinteisen rinnalle. Mielenkiintoisena trendinä muutamissa perheissä uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kumppanuudet (business development/new ventures) on annettu seuraajasukupolven vedettäväksi. Näin varmistetaan seuraajien sitoutuminen perheyhtiön kehitykseen ja omannäköisen yrityksen tulevaisuuden luomiseen.

Perheiden sijoitusyhtiöt aktiivisina omistajina

Jos perhe luopuu alkuperäisestä perheyrityksestä tai osasta siitä, monet omistajaperheet siirtyvät eteenpäin yrittäjistä omistajiksi oman sijoitusyhtiön/family officen kautta. Perheiden sijoitusyhtiöt yleistyvät Suomessa. Sijoitusyhtiön tehtävänä on hoitaa ammattimaisesti perheen sijoituksia, huolehtia muun varallisuuden kuten esimerkiksi kiinteistöomaisuuden kehityksestä ja myös seuraajasukupolven kouluttamisesta.

Perheiden sijoitusyhtiöt tuovat uusia rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia kasvuyhtiöille. Usein perheiden sijoitusyhtiöt sijoittavat muihin perheomisteisiin yhtiöihin, koska taustansa ja kulttuurin puolesta heillä on niihin paljon annettavaa kasvun tukemisessa.

Omistajuuden kehitys vaatii sitoutumista ja näkemystä

Omistajuuden tulee joka tapauksessa olla myös perheyrityksissä jatkuvassa kehityksessä ja tarkastelun kohteena.  Mieti missä vaiheessa sinun yrityksesi on ja mihin suuntaan haluat tai pystyt omistajana yritystä viemään, oletko paras mahdollinen omistaja yrityksellesi nyt ja tulevaisuudessa? Omistajuuden aktiivinen kehitys ja omistajavaihdoksen suunnittelu vaativat aikaa, sitoutumista ja näkemystä. Parhaimmillaan onnistuneella omistajavaihdoksella on suotuisa vaikutus niin yritykselle ja sen työntekijöille, uudelle omistajalle, eteenpäin siirtyvälle (ex)omistajalle kuin koko yhteiskunnallekin.

[1] Kachaner, Stalk & Bloch: What You Can Learn From  Family Business, Harvard Business Review (November 2012)

[2] Ikäheimo, Lumijärvi. Perheomisteiset pörssiyhtiöt Suomessa.
 

Kirjoittajat toimivat asiantuntijoina perheyrityksiä palvelevassa Deloitte Private -tiimissä Helsingissä.

Mari Vähäsöyrinki
Family Business Services

Hans Rosendahl
Strategy & Restructuring
 
Samuel Lehtonen
Corporate Finance Advisory


Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV