Yrityskauppojen lukumäärä yhä arvoitus

Mikro- ja pk-yritysten omistajanvaihdosten lukumäärä on hyvällä tasolla, ehkä. Täsmällistä tietoa on vaikea saada ja eri lähteiden tiedot ovat osittain ristiriitaisia. Tarkastelua vaikeutta myös se, että lähteiden tarkastelujaksot eivät ole ajallisesti yhtenäisiä. Esimerkiksi yritysvälitysyritysten viime vuoden liikevaihdot ovat tiedossa tämän vuoden kesäkuuhun mennessä ja verottajan tiedot täydentyvät sukupolvenvaihdosten osalta jopa muutaman vuoden viiveillä. Välitysyritysten liikevaihdoista ei ole suoraan pääteltävissä kauppojen kappalemääriä, koska välittäjien laskutus perustuu lähes täysin provisioperusteiseen urakkapalkkaan. Yksi suuri kauppa tai sen puuttuminen voi näkyä liikevaihdossa dramaattisesti, vaikka kappalemäärissä ei muutosta olekaan tapahtunut.

Sähköisillä markkinapaikoilla yritysten ilmoitusten määrä on jatkanut kasvua. Kauppalehden yrityskauppapaikalla kasvua on ollut noin 31 %, Yrityspörssissä noin 17 % ja Firmakaupassa noin 12 %. Yhteensä ilmoituksia näillä on noin 2 100, vajaa 300 edellisvuotta enemmän. Samoja ilmoituksia on jonkin verran eri kauppapaikoilla.

OV-foorumin Tilastokeskuksella ensimmäistä kertaa teettämän selvityksen mukaan vuonna 2021 tehtiin noin 3 000 osakekauppaa ja vuonna 2020 sukupolvenvaihdoksia tehtiin 500 – 600. Mikroyritysten luvuissa on jonkin verran laskua edellisistä vuosista, mutta ei muissa kokoluokissa. Siinä missä osakekauppojen lukumäärä oli ennakoitua suurempi, niin sukupolvenvaihdosten vähäinen määrä yllätti.

Liiketoimintakauppojen määrää ei saatu selville, mutta niiden lukumäärällä on suuri merkitys.

Esimerkiksi Finnveran omistajanvaihdosten rahoituksista noin puolet on liiketoimintakauppoja. Jos suhde on sama markkinoilla yleisestikin, niin onnistuneita omistajanvaihdoksia olisi peräti yli 8 000. Aikaisemmin on arvoitu kokonaismäärän olevan vain noin kolmisen tuhatta. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan Suomessa tulisi tapahtua noin 7 600 omistajanvaihdosta vuosittain, mikä on hämmästyttävän lähellä tätä lukua. Kolmas yllätys selvityksen luvuissa oli, että peräti 32 % omistusta vaihtaneista yrityksiä on nuoria, alle neljävuotta vanhoja. Luvut kaipaavat kipeästi jatkoselvityksiä.

Finnveran tammi-kesäkuun tilastot vuodelta 2022 osoittavat lievää laskua niin määrissä kuin euroissakin vuoteen 2021. Lasku näkyy lähinnä seitsemällä maantieteellisellä alueella, kun taas 13 alueella oli pientä kasvua tai muutosta ei havaittu.  Finnvera on mukana vajaassa tuhannen omistajanvaihdoksen rahoituksessa vuosittain.

Yritysvälittäjät kertovat yleisesti viime vuosien olleen ennätystasoa. Korona ei yrityskauppoja pysäyttänyt, voidaan jopa väittää, että päinvastoin. Yritysvälitysalan yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut tasaisesti jo pitkään. Näin on ollut myös Suomen Yrityskaupoilla, jonka liikevaihto kasvoi viime vuonna peräti 26,4 % yli 2,3 Me:oon. Oheisessa kuvassa oleva Suomen Yrityskaupat ketjun liikevaihdon kehitys vastaa varsin hyvin koko alan kehitystä viime vuosilta.

 

Suomen Yrityskaupat Oy liikevaihto
Suomen Yrityskaupat Oy liikevaihto

 

Toimialalla on nähtävissä keskittymistä; sivutoimisilta ja pieniltä välitysyrityksiltä asiakkaat ovat siirtyneet yhä enemmän suuremmille alan yrityksille. Samalla näiden asiakkaiden keskikoko on kasvanut vuosi vuodelta. Myyjien osuus rahoitusvastuusta on jatkuvasti kasvanut, mikä osaltaan on pienentänyt lainarahoitusten tarvetta. Ehkä siksi viimeaikainen korkokehitys ei ole oleellisesti vaikuttanut yrityskauppojen syntymiseen eikä yritysten hinnoitteluunkaan.

 

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV