Hallitus omistajanvaihdoksessa

Omistuksenvaihdoksessa on vaiheita ja toimia, jotka kannattaa jättää kulloisenkin alan asiantuntijalle ja joihin asiantuntemusta löytyy helposti. Omistuksenvaihdosprosessiin liittyy kuitenkin paljon asioita, joissa yrityksen hallituksella voi ja tulisi olla merkittävä rooli.

Hallituksen tärkeitä tehtäviä pk-yrityksessä ovat esimerkiksi toimitusjohtajan (tai usein yrittäjäomistajan) tukeminen, täydentävän osaamisen tuominen hallitukseen sekä strategian kehittämiseen osallistuminen. Kaikki nämä tehtävät tuottavat hyötyä myös omistajanvaihdoksen yhteydessä.

Hallitus voi jo ennen myyntipäätöksen syntymistä sparrata omistajaa erilaisista vaihtoehdoista. Hallituksen avulla selkeäksi hiottu strategia ja yrityksen kilpailukykytekijät on helppo kommunikoida mahdolliselle ostajaehdokkaalle. Hallitus voi auttaa selkiyttämään yrityksen rakennetta ja nostamaan esille jopa operatiivisen puolen kehittämistä vaativia kohteita. Riittävän ajoissa ennen omistajanvaihdosta aktivoitu hallitus voi olla merkittävässä roolissa kehitettäessä yrityksen kannattavuutta tai hiottaessa prosessien tuottavuutta. Hallitusjäsenen rekrytoinnilla yritykseen voidaan saada tarvittavaa lisäosaamista – halutaan sitä sitten omistajanvaihdokseen tai yrityksen kehittämiseen liittyen.

Hallitus siunaa luonnollisesti kaikki yritysjärjestelyihin liittyvät päätökset. Siinä missä yrityksen omistajan ja toimitusjohtajan on joskus haastavaa irtautua yritystä koskevista tunnesiteistä, hallituksella on hyvä mahdollisuus tarkastella tarvittavia ratkaisuja puhtaammin liiketoiminnan näkökulmasta. Tämä auttaa välttämään sekä ostajan että myyjän perusteettomia odotuksia ja jopa pettymyksiä.

Toimiva, aktiivinen hallitus luo yritykselle uskottavuutta. Uskottavuus hyödyttää myös jatkajaa. Ostajan näkökulmasta kaupan kohteena olevan yrityksen hallitus voi lisätä rahoittajan luottamusta yritystä ja tuotto-odotusten realistisuutta kohtaan.

Hallitus on merkittävä tuki uudelle omistajalle yrityksen haltuunottovaiheessa. Ostaja voi saada hallitukselta tai sen jäseniltä hyödyllistä tietoa esimerkiksi yrityksen historiasta, tehdyistä päätöksistä ja strategiavalintojen taustoista. Toisaalta ostaja voi haluta tuekseen aivan uuden hallituksen ja rekrytoida siten hallitukseen sitä osaamista ja sitä kokemusta, jota hän yrityksen johdossa tarvitsee.  Hallitus voi auttaa yrittäjää visioiden toteutuskelpoisuuden arvioinnissa ja toiminnan uudelleen suuntaamisessa. Operatiivisestikin haastavassa haltuunottovaiheessa hallitus pitää mielessä yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet ja suunnan sekä auttaa taloustilanteen hallinnassa.

Perheyrityksen sukupolvenvaihdoksessa hallituksen tehtävät alkavat jo sukupolvenvaihdossuunnitelman laatimisesta. Omistuksen vaihdokseen liittyen hallitus osallistuu yritystä koskeviin omistusjärjestelyihin vähintään hyväksyjän roolissa.

Hallitus osallistuu joko aktiivisesti vaihtoehtoja pohtien tai valinnan hyväksyen myös perheyrityksen jatkajan valintaan. Jatkajan tai jopa jatkajasukupolven perehdyttämisessä hallituksella ja hallitustoimintaan osallistumisella on usein merkittävä rooli. Viestikapulan vaihtuessa hallitus voi tukea sekä luopujaa että jatkaa näiden tarvitsemilla tavoilla ja paikata vaihdoksessa mahdollisesti syntyvää osaamisvajetta.

Omistajanvaihdoksen tavasta riippumatta hallituksella voi siis olla paljon annettavaa niin yritykselle, luopujalle kuin jatkajallekin. Voisiko ajatella, että ajatus omistajanvaihdoksesta olisi jopa hyvä syy aktivoida hallitus, jos yrityksellä ei vielä aktiivista hallitustoimintaa ole?
 
Tuuli Ikäheimonen
Tutkijatohtori, yrittäjyyden tutkimusryhmä
Yrittäjyyden DI -ohjelma, ohjelmajohtaja
LUT-yliopisto

Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö