Maaseudun omistajanvaihdoksiin uusi tukiväline, joka kannustaa omistajanvaihdosten toteuttamiseen

Maa- ja metsätalousministeriö sai maaseudun yritysten kehittämiseen EU:n maaseuturahaston elpymisvaroja 26 miljoonaa euroa. Yhdeksi rahoituksen kohteeksi on valikoitunut maaseudun yritysten omistajanvaihdosten edistäminen. Tuella yritetään ratkaista hyvin konkreettista haastetta ja herätellä yrittäjiä, joilla on kiinnostusta hakeutua yrittäjäksi maaseudulle.

Tukea omistajanvaihdoksiin voidaan luonnehtia kokeiluksi, jonka avulla saadaan kokemusta siitä, millaista kiinnostusta tukimuodolle on jatkon kannalta. Kyseessä on teema, joka on noussut maaseudun kehittämisessä esiin aiempaa vahvemmin.

Uusi tukiväline on mahdollisuus ja kannustaa hyvin suunniteltujen omistajanvaihdosten toteuttamiseen. Tuensaajana on yrityksen ostaja, joka voi hankkia tuen avulla tarvitsemiaan asiantuntijapalveluita.

Omistajanvaihdos nähdään yhtenä tapana perustaa uusi yritys. Tukea suunnataan ydin- ja harvaanasutulle maaseudulle, missä omistajanvaihdosten toteutuminen on haasteellisempaa. Maaseudulla yritysten toiminnan jatkumisella ja työllisyyden turvaamisella erittäin suuri merkitys. Samalla yritykset uudistuvat ja toimintaa nykyaikaistetaan uuden yrittäjän näkemysten mukaan.

Elpymisvaroja koskeva valtioneuvoston asetusluonnos herätti yllättävän paljon kiinnostusta ja lausuntopalaute oli runsasta. Kohta on H-hetki, kun asetus saadaan voimaan ja haku avataan sen jälkeen. Haun alkamisesta tiedotetaan vielä erikseen.

Ruokaviraston sivuille on tulossa elpymistukea koskevaa tietoa, johon kannattaa ennen hakemuksen jättämistä tutustua sekä olla etukäteen yhteydessä oman alueen ELY-keskuksen maaseudun yritysrahoituksen asiantuntijaan. Maaseudun yritysten elpymistukea voi hakea ainoastaan ELY-keskuksista.

Maaseuturahaston elpymistukea kohdennetaan muihinkin kohteisiin, erityisesti vihreisiin investointeihin. Korotettu 50 % tuki uusien biokaasulaitosten investointeihin on herättänyt jo etukäteen runsaasti kiinnostusta. Haasteellisen tilanteesta tekee rahoituksen saatavuus rajattuna aikana. Osa yrityksistä on todennäköisesti valmistellut hakemustaan ja hoitanut lupa- sekä muita käytännönasioita kuntoon, jotta hakemuksen voisi haun avauduttua jättää mahdollisimman pian.

Tukia on tarpeen uudistaa, vaikka se ei aina olisikaan helppoa ja niin nopeaa, kuin saatetaan odottaa. Maaseutuohjelman on tarkoitus olla pitkäjänteinen, ei tempoileva. Ohjelmaa voi muuttaa vain kerran vuodessa. Muutoksia ja uusia asioita ei siten käytännössä voida kovin nopeasti ottaa käyttöön. Parhaillaan maa- ja metsätalousministeriössä on meneillään monta uudistusta, kuten siirtymäkauden varat, elpymisvarat, uuden kauden valmistelu sekä maaseutuyritysten koronatukijärjestelmän päättäminen.

Jatkossa ei enää puhuta maaseutuohjelmasta vaan CAP-suunnitelmasta, joka sekin tähtää pitkäjänteiseen kehittämistyöhön ja jossa sitoudutaan erityisten tavoitteiden edistämiseen. CAP-suunnitelma sai myös runsaasti palautetta ja valmistelu jatkuu edelleen. CAP-suunnitelma tulee jättää komissiolle ennen 1.1.2022.

Lisätietoa:

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/maaseudun-yritystuet/
https://www.eurahoitusneuvonta.fi/ohjelmat/maaseuturahasto
https://www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus

Juuso Kalliokoski
Johtava asiantuntija
Maa- ja metsätalousministeriö

Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.
AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö