Nuoriin panostettava omistajanvaihdoksille luontevan mindsetin luomiseksi

Omistajanvaihdoksista pitäisi saada luonnollinen osa yritysten dynamiikkaa ja yrittäjien ajatusmaailmaa. Liiketoimintojen ja yritysten myyminen ja ostaminen pitäisi olla osa normaalia yrittäjän työkalupakkia, kun hän pohtii yrittäjäksi ryhtymistä, sen kasvattamista ja kehittämistä tai siitä luopumista. Suomessa on menty tässä ajattelumaailmassa ja myös käytännön toteutuksissa ilahduttavasti eteenpäin viimeisen 3-5 vuoden aikana, kuten viimeisimmän omistajanvaihdosbarometrin tulokset osoittivat.
Mutta töitä on vielä edessä. Mihin meidän tulisi erityisesti panostaa? Ehdottomasti nuoriin ja oppilaitoksissa annettavaan yrittäjyysopetukseen ja yrittäjyyskasvatukseen. Siinä ympäristössä pitäisi omistajanvaihdosten maailma tuoda esiin täysin luonnollisena ja yrittäjyyteen keskeisesti kuuluvana elementtinä. Tämä toisi nuorille myös entistä selkeämmin esiin sen, että yrittäjyys ei välttämättä tai edes useimmissa tapauksissa tarkoita elämänpituista uraa vaan se on yksi mahdollinen vaihe palkkatyön kanssa vuorottain tai rinnakkain.
Tutkimustulosten mukaan nuoria tämäntyyppinen vaihtelu muutoinkin kiinnostaa. Jotta tämä ajattelumalli saataisiin osaksi yrittäjyyskasvatuksen normaalia, pitäisi opettajien mindset myös saada päivitettyä tähän maailmaan.
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on vuodesta 2008 lähtien tehty opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin liittyvää tiedonkeruuta ja tutkimusta. Tutkimuksemme osoittavat kiistatta sen, että perheyritykset ovat parhaita yrittäjyyskasvattajia. Perheyritysten lapsilla on korkeammat yrittäjyysaikomukset ja he myös ryhtyvät useimmiten yrittäjiksi kuin ei-perheyritysten lapset.
Myös tuore kansainvälinen vertailututkimuksemme opiskelijoiden yrittäjyyskompetensseista osoittaa saman asian. Mikäli opiskelijan lähipiirissä on yrittäjiä, hän arvioi omat yrittäjyyskompetenssissa paremmiksi kuin muut. Välttämättä kyse ei ole kuin itseluottamuksesta. Yrittäjyyskasvatuksen saralla riittää tosissaan töitä, että myös muille kuin perheyrityksen lapsille pystyttäisiin varmistamaan valmiudet ja luottamus omiin kykyihin. Erittäin huolestuttavaa oli, että tässä kansainvälisessä vertailussa suomalaisten opiskelijoiden yrittäjyyskompetenssit olivat heikoimmat kuin muissa maissa. Vertailumaita olivat Belgia, Espanja, Hollanti, Italia, Iso-Britannia ja Saksa.
Tavoitteeksi täytyy ottaa, että tulevaisuudessa suomalaisten opiskelijoiden omistajanvaihdoksiin liittyvä tiedollinen ja asenteellinen osaaminen ovat maailman parasta. Tämä on tärkeä osa sitä tavoitetta, että Suomessa on maailman paras omistajanvaihdosten ekosysteemi.
Elina Varamäki, Sanna Joensuu-Salo ja Anmari Viljamaa
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö