Opinnäytteitä omistajanvaihdoksesta

Yrityksen omistajanvaihdos on yrittäjyyden opiskelijoiden kestosuosikki opinnäytteen aiheena. Omistajanvaihdokset tarjoavat loppumattoman lähteen hyville tutkimuskysymyksille ja aiheen tärkeys on vaivatonta perustella. Aina voi tehdä tutkimuksen esimerkiksi ov-prosessin tarkastelusta, omistajanvaihdoksen menestystekijöistä, prosessin syy-seuraussuhteista tai ov-prosessin eri toimijoiden keskinäisestä dynamiikasta.

Muutaman viime vuoden aikana LUT-yliopiston Yrittäjyyden DI-ohjelmassa omistajanvaihdosta on käsitelty monilla tavoilla: yritysostoja on tarkasteltu yrityksen kasvustrategiana ja mahdollisuutena strategiseen uudistumiseen. Useita töitä on tehty yritysostoprosessin systematisoinnista. Näissä tapauksissa ostaja on tehnyt tai tekemässä useita yritysostoja ja tavoitteena on luoda yritysostoihin liittyvää pysyvämpää osaamista organisaatioon. Osaaminen korostuu myös yritysostojen jälkeiseen integraatioprosessiin liittyvissä opinnäytteissä. Erityisesti näissä tutkimuksissa analyysi paranee, kun opiskelija pystyy syventymään johonkin tarkasti rajattuun ilmiöön. Siten esimerkiksi omistajaohjauksen muodostuminen ostettuun yritykseen yrityskaupan jälkeen on erityisen mielenkiintoinen tutkimusaihe ja lopputulos ei ole ennalta arvattava. Myös yritysten kulttuurisen sulauttamisen eli akkulturaation analyysi on tarjonnut uusia näkökulmia.

Luonnollisesti omistajanvaihdoksia on tutkittu myös perheyrityskontekstissa. Sukupolvenvaihdos on suhteellisen hyvin tutkittu aihe, mutta tehokkailla rajauksilla on edelleen mahdollista päästä eteenpäin. Niinpä opinnäytteissä analyysien kohteina on ollut esim. jatkajien keskinäiset suhteet, sukupolvenvaihdosprosessin käynnistäminen, ja vaikeudet saada luopuja luopumaan. Tyypillisesti sukupolvenvaihdostutkimuksissa omistavan perheen sisäinen vuorovaikutus ja dynamiikka korostuvat.

Edellisessä Omistajanvaihdosfoorumin blogissa Jari Huovinen nosti esiin tiimiyrittäjyyden omistajanvaihdoksissa ja ehdotti, että tiimillä voisi olla vaikutusta omistajanvaihdoksen onnistumiseen. Kyseisestä näkökulmasta on hämmästyttävän vähän tutkimusta, ja sitäkin vähemmän opinnäytteitä. Myös yrityskauppojen erityistapaukset kuten MBO-kaupat ovat yllättävästi teema, jota ei ole juuri tutkittu.

Pro gradu töiden tai diplomitöiden merkitys tutkimukselle on varsin rajallinen mutta on tärkeää huomata, että merkittävä osa opinnäytteistä tehdään todellisiin yrityksiin, joissa omistajanvaihdokseen liittyvät kysymykset ovat käsillä. Yrittäjyyden diplomitöiden tekijät ovat monesti yrittäjiä, yritysten omistajia, yrityksessä työskenteleviä asiantuntijoita tai yritystoiminnan tukiorganisaatioiden asiantuntijoita. Relevantin ja rikkaan aineiston saaminen on siten useimmiten varmistettu ja tutkimuksen tulosten luotettavuus merkittävästi parempi. Käytännön toimijoina he pystyvät varmistamaan, että heidän opinnäytteensä ei jää vain virtuaaliseen kirjahyllyyn pölyttymään vaan tulee hyödynnettyä käytäntöön jo tutkimuksen aikana.

Tutkimus hyötyy siitä, että tutkija tuntee tutkimuskohteensa tarkkaan ja yritystoiminnan kehittäminen hyötyy siitä, että kehittäminen tapahtuu analyyttisesti, nojaten tieteelliseen tietoon ja metodiin. Uuden tiedon tarve omistajanvaihdoksista on jatkuva. Opiskelijoiden opinnäytteet ovat osaltaan kattamassa tuota tarvetta.

 

Timo Pihkala
Professori, LUT-yliopisto

 

Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö