Perheyrityksen jatkaja tasapainoilee uudistamisen ja säilyttämisen välillä

Kaksi kolmesta perheyrityksen jatkajasta haluaa kasvattaa yritystään, ilmenee tuoreesta PwC:n kansainvälisestä Next Generation 2022 -tutkimuksesta. Noin 47 prosenttia jatkajista hakee kasvua uusilta toimialoilta tai markkinoilta.

Perheyritysten jatkajat eivät kuitenkaan halua kasvattaa yritystä hinnalla millä hyvänsä. He haluavat huomioida kasvussa aikaisempia sukupolvia enemmän vastuullisuuden ja kestävän kehityksen, niin sanottuja ESG (environment, social and governance) -ulottuvuuksia.

PwC:n tutkimus kertoo jatkajan halusta ja tavoitteista. Jatkajan arjen johtamisessa tulee kuitenkin vastaan erilaisia mutkia ja kysymyksiä. Kysymys siitä, mitä uudistetaan ja mitä säilytetään ovat varmasti läsnä muissakin yrityksissä, mutta perhesuhteet kietoutuvat yrityksen johtamiseen perheyrityksissä erityisellä tavalla.

Perheyrityksessä yritystoimintaan kietoutuvat perheen historia ja perheenjäsenten väliset suhteet. Parhaimmillaan tämä antaa myös energiaa ja luovaa voimaa perheyrityksen uudistamiselle.
Perheyrityksen jatkajan ja siitä luopujan pitkäjänteinen ja luottamukseen perustuva keskinäinen yhteistyö luo vankan sillan nykyisyydestä tulevaisuuteen. Keskinäinen yhteistyö edellyttää jatkajalta edellisten polvien työn ja hiljaisen tiedon arvostamista. Toisaalta edeltävän polven pitää antaa jatkajalle tilaa ja vapautta toteuttaa omia ideoitaan.
Perheyrityksen jatkaja joutuu tasapainoilemaan uudistamisen ja säilyttämisen välillä. Hänen pitää miettiä, missä yritys on onnistunut, mitä perinteitä kannattaa säilyttää ja mitä asioita voi kyseenalaistaa ja kehittää.

Joskus on hyvä myös pysähtyä, katsoa taaksepäin ja kysyä, millä toimintatavoilla perheyritys on menestynyt aikaisemmin. Usein perheyritysten vahvuuksia ovat henkilöstöstä huolehtiminen ja asiakkaiden kuuntelu.

Arvostus strategian toteuttamisen ehtona

Jotta jatkaja pystyy toteuttamaan uutta strategiaa, hänen pitää saavuttaa asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien arvostus. Tämä ei välttämättä tapahdu käden käänteessä. Perheyrityksissä on usein pitkiä työsuhteita. Olen kuullut jopa tarinoita, joissa henkilöstö on muistellut, miten he ovat aikoinaan vaihtaneet uuden toimitusjohtajan vaippoja tai todistaneet hänen uhmakohtauksiaan 3-vuotiaana.

Uudistaminen voi tarkoittaa myös jostakin luopumista. Panostaminen uuteen saattaa vaatia vanhan liiketoiminnan lopettamista tai myymistä. Jatkajalle tämä voi olla joskus vaikeaa, jos luopumisen kohteeseen liittyy tunteita tai pitkä historia. Esimerkiksi isoisän perustaman tehtaan alasajo pienellä paikkakunnalla voi olla jatkajalle raskas päätös, jolla on laajoja vaikutuksia.

Yrittäjämäisyys, innovatiivisuus, proaktiivisuus, riskin ottaminen ja vapaus toimia ovat tyypillisiä arvoja ja toimintatapoja, joilla uusikin johtaja vie perheyritystä eteenpäin. Joskus tarvitaan myös ripaus kärsivällisyyttä ja taitavaa pelisilmää, jotta uuden jatkajan unelmat toteutuvat.

 

Krista Elo-Pärssinen
johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

 

Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö