Yrittäjyys vahvistaa maaseudun elinvoimaa

Maa- ja metsätalousministeriön strategisiin tavoitteisiin kuuluu maaseudun kehittäminen. Keskeisenä tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuuden lisääminen. Usein kysytään, mitä elinvoimaisuudella tarkoitetaan. Yrittäjyyden näkökulmasta katsottuna se on muun muassa sitä, että maaseudulla on monipuolista taloudellista toimintaa ja työllistymismahdollisuuksia. Toimeentulon ja sitä kautta saatavan hyvinvoinnin perustan pitää olla kunnossa, jotta maaseutu voi olla elinvoimainen.

Mikä on maaseudun yrittäjyydessä erilaista verrattuna kaupunkien yrittäjyyteen? Yrittäjyys on maaseudulla luonnollinen uravaihtoehto, koska työntekijänä työllistymisen vaihtoehtoja on vähemmän tarjolla kuin kaupunkialueilla. Yritystoiminta on tämän vuoksi myös pysyvämpää. Perheyrityksiä on maaseudulla enemmän kuin kaupungeissa. Lisäksi maaseutualueilla on enemmän teollisuusyrityksiä kuin asiantuntijapalveluyrityksiä. Yritystoiminta perustuu vahvasti maaseudun resursseihin, kuten uusiutuviin luonnonvaroihin ja puhtaaseen luontoon.

Maaseudun yritysrahoitus uudistuu

Maa- ja metsätalousministeriö edistää maaseudun yritystoimintaa käytössään olevilla välineillä. Näistä tärkein on Suomen CAP-suunnitelma 2023-2027. Sen toimenpiteet ovat valmistelussa mukana olleiden sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen ja vuosia kestäneen valmistelun myötä syntyneitä valintoja kehittämisen sisällöstä EU:n tasolla päätetyt reunaehdot huomioon ottaen.

Maaseudun yritysrahoitusta on uudistettu silmällä pitäen ELY-keskusten ja Leader-ryhmien tehtävänjakoa erilaistamaalla niiden käytössä olevat rahoitusmuodot. Uudistuksen myötä maaseudun yritysrahoituksen odotetaan puhuttelevan aiempaa laajempaa joukkoa yrityksiä ja erityisesti uusia yrittäjiä.

Omistajanvaihdoksia odotettavissa – tukea saatavilla

Uuden yrityksen perustaminen voi tapahtua myös omistajanvaihdoksen avulla. Maaseutuyritykset omistajanvaihdosbarometrissa (2022) -selvityksen mukaan maaseudun yrityskentässä lähes 90 prosentilla vastaajista on edessä luopumistilanne vuoteen 2028 mennessä. Jatkajien löytyminen on merkittävä haaste.

ELY-keskukset voivat tukea maatilan yhteydessä harjoitettavan maa- ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan käynnistämistä. Leader-ryhmät voivat tukea maatalouden ja muiden toimialojen yrittäjyyskokeiluja sekä osa-aikaisen ja päätoimisen yrittäjyyden käynnistämistä. Lisäksi Leader-ryhmät voivat tukea harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla sijaitsevien yritysten omistajanvaihdoksia. Tuki on rajattu sinne, missä sillä on katsottu olevan eniten tarvetta. Omistajanvaihdoksen tuki on vakioitu kertakorvaus eli tuotosperusteinen 2500 euron tai 5 000 euron suuruinen tuki uudelle potentiaaliselle omistajalle omistajanvaihdoksen valmistelussa tarvittavien asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Tällä tavoin saadaan yritystoimintaa käynnistettyä uudelta pohjalta nopeammin verrattua tilanteeseen, jossa uuden yrityksen perustaminen lähtee nollatilanteesta.

Omistajanvaihdoksen onnistuneen toteutumisen jälkeen yrityksellä on mahdollista hakea tukea investointeihin ja kehittämiseen, joiden avulla toimintaa voidaan lähteä uudistamaan. Investointitukea ja kehittämistukea ei ole rajattu pelkästään harvaan asutulle maaseudulle ja ydinmaaseudulle.

Omistajanvaihdosten toimintamallia kehitetään

Maaseutuyritykset omistajanvaihdosbarometrissa (2022) selvitys toteutettiin osana Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen – Matalan kynnyksen omistajanvaihdospalvelut myyjille ja ostajille -hanketta (MOP-hanke).

MOP-hankkeen päätavoitteina on rakentaa toimintamalli maaseutuyritysten myyjien ja ostajien ohjautumisesta omistajanvaihdospalvelujen aktiivisiksi käyttäjiksi sekä rakentaa ja pilotoida valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto, joka edistää maaseutuyritysten omistajanvaihdoksia. EU:n maaseuturahoituksen tuella tuettua valtakunnallista MOP-hanketta toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhteistyötahojen kanssa.

Lisätietoa maaseudun yritysrahoituksesta:
https://maaseutu.fi/yrittajalle/
https://mmm.fi/yrittajyys

Ps. Haku on auki!

Nyt kannattaa tutustua maaseudun yritysrahoituksen mahdollisuuksiin.

Maaseudun yritysrahoituksen haku avautui 21.6.2023. Rahoitusta haetaan ELY-keskuksista ja Leader-ryhmistä Hyrrä-järjestelmän kautta. Lisätietoa haun avautumisesta Ruokaviraston tiedotteessa: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/uutiset/maaseudun-yritys–ja-hanketukien-haku-on-alkanut-hyrra-asiointipalvelussa/

Kannatta lukea myös kollegoideni 29.6.2023 kirjoittama blogi rahoitushakujen avautumisesta: https://maaseutu.fi/blogi/maaseudun-ideat-lentoon-rahoitushaut-nyt-auki/

Juuso Kalliokoski
Maa- ja metsätalousministeriö, Johtava asiantuntija

 

****
Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hanke vaikuttaa valtakunnallisesti 23 jäsenorganisaation voimin.

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö