Yritysvälittäjien auktorisointi alkaa

Yritysvälittäjän ammatti on yksi vaativimpia talouselämässä. Mikään yksittäinen koulutus ei anna täydellisiä eväitä ammatissa menestymiselle ja samalla moni koulutus ja kokemus antaa hyviä valmiuksia siihen. Osittain tästä syystä yritysvälittäjien taustat ovat varsin kirjavia. Suomen Yritysvälittäjäin Liitto näkee tarpeelliseksi varmistaa yritysvälittäjien palvelun korkean ja tasalaatuisen palvelun ja käynnistää siksi yritysvälittäjien auktorisoinnin.
Hyvä yritysvälittäjä hallitsee monenlaisia tietoja ja taitoja juridiikasta myyntitaitoihin. Yhtä kaikki, on olemassa yleisiä perustaitoja, joita jokaisella hyvällä yritysvälittäjällä on ja huonoilta puuttuu. Näiden perustaitojen tasoa testaan yritysvälittäjän auktorisoinnilla.

Auktorisoinnilla pyritään kohottamaan ja ylläpitämään yritysvälittäjien ammatillista osaamista sekä auttamaan asiakkaita valitsemaan avukseen osaavan ammattilaisen.

Haku Auktorisoiduksi yritysvälittäjäksi aukeaa 21.9.2020. Haku on kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan oikeutta osallistua auktorisointitenttiin. SYVL ry:n hallitus valitsee hakemusten perustella tenttiin kutsuttavat. Kokelaan on täytettävä joukko kriteerejä, jotta hänet voidaan hyväksyä tenttiin. Tällaisia ovat mm. SYVL ry:n jäsenyys (suoraan tai välillisesti) ja tuoreet referenssit yrityskauppojen tai omistajanvaihdosten teosta.
Hakua-aikaa on kuukausi ja varsinainen tentti järjestetään 18.11.2020. Suomen ensimmäiset Auktorisoidut yritysvälittäjät nimitetään jouluun mennessä. Tenttejä tullaan järjestämään kaksi kertaa vuodessa. Seuraava on keväällä 2021.
Tarkemmin auktorisoinnista ja sen hakemista: www.syvl.fi/yritysvalittajien_auktorisointi
Juha Rantanen
Puheenjohtaja
Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry
Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry (SYVL), www.syvl.fi on vuonna 2002 perustettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yritysvälittäjien ja omistajanvaihdosasiantuntijoiden yhteistyötä, perinteitä, arvostusta, ammattitaitoa, työtapoja ja menetelmiä sekä jäsentensä toiminnan edellytyksiä kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.
AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö