Yritysvälitystoiminta ammattimaistuu vauhdilla

Asiantuntija-ammattien kehitysastetta voi kuvata niinkin, kuinka hajanainen tai yhtenäinen joukko ammattia harjoittaa. Kaikille ovat tuttuja lääkärikeskukset, tilintarkastajayhteisöt ja asianajotalot. Keskittymien lisäksi näillä aloilla on yksittäisiä toimijoita, mutta ei enää pelkästään heitä. Yritysvälitysalalla on havaittavissa samankaltainen kehitysaskel. Yksittäisten yritysvälittäjien lukumäärä sekä liikevaihtovolyymit ovat jo pitkään olleet laskussa. Samaan aikaan alan suurimat toimijat ovat jatkaneet kasvuaan. Esimerkiksi vajaa kymmenen vuotta sitten 10 suurinta yritysvälittäjää teki noin 40 % koko alan liikevaihdosta, nyt ne tekevät jo 74 % (ks. kuva).

 

 

Tästä kehityksestä hyötyvät ennen muuta asiakkaat ja äärimmäisen vaativaa työtä tekevät yrityskaupan ammattilaiset. Kehitys mahdollistaa mm. siirtymisen ammatinharjoittajasta palkatuksi ammattilaiseksi.

Suurten rinnalla on aina tilaa ja tehtäviä myös yksittäiselle osaajille, pelkästään jo siitä syystä, että isommat yleensä siirtyvät pikkuhiljaa valikoituihin asiakassegmentteihin. Usein sellaisiin, joihin yksittäisen yrittäjän osaaminen, uskottavuus ja rahkeet eivät riittäisi. Keskittyminen mahdollistaa ammatillisen erikoistumisen, jolloin omistajanvaihdosalalle saadaan ”yleislääkäreiden” tueksi ”erikoislääkäreitä”.

Yritysvälitysala ei poikkea mistään muusta alasta siinä, että suurtuotannon edut ja osaamisen kumuloitumien koituvat lopulta asiakkaiden onneksi. Isommilla yrityksillä on aivan toisen mittaluokan osaaminen ja resurssit, joilla hoitaa mitä erilaisimpia toimeksiantoja. Myös turvallisuus on parempaa. Asiakkaan toteuttaessa elämässä suurinta kauppaa, asiantuntija-apu ei ole yhdestä asiantuntijasta kiinni. Isommat toimijat kykenevät toteuttamaan omistajanvaihdoksia tiimeissä, joissa on monialaista osaamista ja kokemusta. Niin kauan, kun alalla on ollut vain pieniä, yksittäisiä toimijoita, tämän tasoista palvelua ei ole kyetty tuottamaan. Yhteen asiantuntijaan ei kerta kaikkiaan kaikkea osaamista mahdu, vaikka joskus muuta kuulee sanottavan.

Keskittymistä tulee pitää hyvänä ja tervetulleena kehityksenä. Ne työpaikat, jotka yhden henkilön konsulttifirmoissa kenties katoavat, syntyvät uudelleen isompiin yritysvälitysyrityksiin. Osaaminen ei alalta poistu, vaan se jalostuu ja tulee helpommin asiakkaiden saavutettavaksi. Erikoisosaajat saavat enemmän asiakkaita isompien toimijoiden organisaatioissa kuin toimisessaan yksin.

Isommat yritysvälittäjät kykenevät keräämään ja jalostamaan tietoa sekä kouluttamaan ammattilaisiaan. Pienet joutuvat keskittymään enemmän vain laskutettavaan työhön. Isojen näkyvyys ja tunnettuus tavoittaa paremmin kaupan potentiaaliset osapuolet valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti, siinä missä pienten kontaktit rajoittuvat lähialueisiin tai tiettyihin toimialoihin.

Isot yritysvälittäjät panostavat palvelujen kehittämiseen merkittävästi, mistä parhaimmat mallit ja käytänteet siirtyvät vähitellen koko toimialalle. Pienimmät hyötyvät tästä valtavasti. Esimerkiksi SYVL ry:n hyväksymät yleiset mallisopimukset, nykyisin kolmella kieliversiolla, on tehty alun perin Suomen Yrityskaupat Oy:n kehittämien sopimusten pohjalta. Yhdistyksen eettisten sääntöjen pohjana taas on kiinteistövälitysalan vastaava normisto, joka on syntynyt alan suurimpien toimijoiden myötävaikutuksella. Ellei suuria toimijoita ole, pärjäävät pienetkin huonommin ja palvelujen valikoima on niukkaa.

Kun mikro- ja pienyritysten keskikoko kasvaa omistajanvaihdosten myötä, on tervetullutta, että myös yritysvälitysalan palvelut kehittyvät asiakkaiden uusia tarpeita vastaaviksi.

 

Juha Rantanen
Puheenjohtaja, Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry (SYVL ry)

 

Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.
AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö