Det finns många goda skäl att köpa ett företag. Att köpa ett företag är ett tänkvärt alternativ även för någon, som vill starta företagsverksamhet. Om affären sköts professionellt blir det inga överraskningar och företagsverksamheten börjar genast. Kundflödet och faktureringen avbryts inte. Pengarna som används till att köpa ett företag skulle lätt gå åt på ett nytt företags marknadsföring, anskaffningar och kostnader för att grunda företaget, men resultaten vore osäkra. Det är faktiskt inte betydligt billigare att grunda ett nytt företag jämfört med att köpa ett då man tar i beaktande att framtiden i ett nytt företag är fullständigt osäker och alla kunder måste lockas från konkurrenterna. Det är alltså mera riskfyllt att starta företagsverksamhet än att fortsätta med existerande företagsverksamhet.

I och med företagsaffären får du som köpare inte endast företagets kunder utan också mycket värdefull information om konkurrenter, anskaffningar, reklam, kunder osv. På samma gång undviker man många mellansteg, vilket gör starten lätt och snabb. En förmedlare med expertis kan hjälpa till med att planera och utveckla företagsverksamheten och ofta är säljarna villiga att hjälpa nya ägare lyckas. En företagsaffär är lyckad om alla parter är nöjda med den flera år senare.

Ta reda på varför företaget säljs

Oftast säljs ett företag på grund av att företagaren går i pension. Andra vanliga orsaker för att sälja ett företag är branschbyte, verksamhetens förenklande, sjukdom, en kompanjons avgång och meningsskiljaktigheter med familj eller kompanjoner.

Ifall försäljningen inte beror på själva företaget, utan till exempel företagarens ålder eller sjukdom är utgångspunkten för köparen oftast bra. En olönsam företagsverksamhet är inte alltid en orsak att backa ur företagsaffären. Ibland är det klart synligt att säljarens karaktär eller till exempel livsstil orsakar förluster för en god företagsidé. Efter ett ägarbyte kan ett sådant företag blomstra som aldrig förr.

Gör endast en säker affär

En företagsaffär är ofta en process med många steg och nivåer, i vilken experthjälp är till nytta både för säljaren och köparen. Företagsaffärer kan inte jämföras med till exempel fastighetsaffärer, eftersom en stor del av faktorerna som påverkar affärerna är baserade på subjektiva uppskattningar, skatteplanering, betalningsmetoder, sättet affärerna utförs på eller till och med att förutspå framtiden. Endast några få av faktorerna som påverkar företagsaffärer kan mätas eller definieras entydigt. Företagen kan vid tidpunkten för försäljningen innehålla många okända risker, som köparen kan skydda sig mot med bland annat välformulerade köpehandlingar. Förmedlarens jobb är att göra affären öppen och ärlig.

Med tanke på förmedlarens inkomst är köparens, säljarens och finansiärens belåtenhet lika viktiga. Dagens köpare är morgondagens säljare. Utan finansiärer blir inga affärer av och en belåten säljare är den bästa referensen man kan få bland andra potentiella säljare. För att minimera riskerna i företagsaffärer använder Suomen Yrityskaupats förmedlare vid behov hela vår organisations expertis. På så sätt har varken säljaren eller köparen obesvarade frågor då affären görs och den kan slutföras säkert.

Affärens säkerhet garanteras också av kontrakt, som är utvecklade för företagsaffärer i praktiken samt omsorgsfullt utfört förberedande arbete. Visste du att största delen av förmedlarens arvode kommer från att bekanta sig med företaget, analysera det och förbereda försäljningen? Detta arbete görs uttryckligen med tanke på köparen.

En yrkesskicklig företagsförmedlare garanterar affärens ömsesidiga säkerhet. Förmedlaren är med från planerandet av försäljningen till fastställandet av priset, skatteplaneringen, ordnandet av finansiering för affären och utvecklandet av företagsverksamheten. Till exempel priset blir således på en nivå, som den nya ägaren rimligen klarar av att betala.

En företagsförmedlares värdering baserar sig alltid på en situation där det är realistiskt att företagsaffären blir av. Om det inte blir någon affär, blir företagsförmedlaren arbetslös. Detta är säkert fallet om företagets värdering är orealistisk. Därför måste förmedlaren alltid sträva till att göra realistiska värderingar.  Ett förmedlingsarvode som baserar sig på provision uppmuntrar förmedlaren att hitta en köpare, som företaget passar bäst åt.

Den största risken för en företagare är att köpa ett företag direkt av en annan företagare utan experthjälp. Just dessa affärer får mest tråkiga följder. Det finns en hel del saker i företagsaffärer, som kan rubba hela företagsverksamheten om de ignoreras. Förmedlarens uppgift är att raffinera företaget till ett sådant skick att båda parterna vet vad de säljer eller binder sig till. En förmedlare har också en bättre uppfattning om företagets pris än säljare, som gjort någon enstaka företagsaffär. Förmedlaren skyddar dig också från lurendrejare. Hos oss springer inga skumma typer: vår företagsverksamhet baserar sig på kontinuitet, inte affärer till vilket pris som helst.

Hitta ett företag som passar dig

Små och medelstora företag har inga marknadsvärden. Skenbart likadana företag kan ha väldigt olika pris. Huvudregeln är att ju bättre resultat företag har eller ju längre betalningstiden är desto högre pris. Företagsaffärer betalas oftast genom att kombinera kredit från banker och Finnvera samt egna pengar och betalningstiden som säljaren fastställt. Förmedlaren hjälper även till med dessa frågor. Det rätta priset är priset, som får affären att bli av. Priset som en sakkunnig förmedlare fastställt sjunker sällan, tyvärr. Det är dock ingen som förbjuder att försöka.

Det viktigaste är alltså att hitta ett sådant företag, som passar ens egen livssituation, målsättningar och resurser och som man klarar av att leda. Välj hellre ett sådant företag, som är dina drömmars utgångspunkt, inte målet.  Alla företagare skriver ändå sitt eget företags historia. Det är bättre att köpa ett företag, som du kan föra vidare med dina egna förmågor än ett företag, vars nuvarande verksamhet du nätt och jämt klarar av.

De mest potentiella företagen får du reda på i diskussioner med en förmedlare. Förmedlaren avslöjar dock inte allt om företaget i början. Förmedlaren har i själva verket tiotals företag i försäljning, men de syns inte i vår offentliga marknadsföring. Detta kan verka konstigt, men till slut är det till köparens fördel.

Förmedlarens uppgift är att baserat på diskussionerna hitta potentiella köpare med verkliga köpavsikter och hitta företag, som passar dem bäst. Då affären gått längre får köparen all nödvändig information om företaget: inget hemlighålls. I de preliminära diskussionerna, som hålls med tiotals potentiella köpare är detta inte nödvändigt. För den slutliga köparen vore det inte bra om information om företaget delades okontrollerat till alla intressenter. Sekretessavtal och att överlåta information stegvis är alltså till köparens fördel.

Du kan också ge ett uppdrag om företagstypen du söker till förmedlaren. Det lönar sig att fråga om ett sådant möjligtvis kommer vara till salu snart eller är i tyst försäljning. Förmedlaren är ett proffs, vars yrkesskicklighet hjälper dig att fatta beslut. Diskussioner med förmedlaren är alltid konfidentiella, vilket betyder att öppenhet och ärlighet alltid lönar sig. Förmedlaren berättar också om ett företag passar dig eller inte.

Suomen Vahvimmat - PlatinaAvainlippu
TranSeoSYVLKetju.fiPerustayritys.fiFirmakauppa.fi
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV